Mới cập nhật

Gia Bình chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Ba 16/01/2024 15:41
Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ huyện Gia Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ xã Đại Lai có 9 chi bộ trực thuộc với 359 đảng viên, trong đó có 4 chi bộ nông thôn và 5 chi bộ cơ quan, đơn vị. Xác định, làm tốt công tác KTGS, kỷ luật Đảng sẽ góp phần bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ và giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, cũng như phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy nghiêm túc triển khai, thực hiện đồng bộ, thống nhất Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh tự phê bình và phê bình, đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã Đại Lai còn thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tinh thần, trách nhiệm nêu gương “nói đi đôi với làm”. Đó cũng là lý do vì sao những năm gần đây số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên của Đảng bộ xã Đại Lai vi phạm kỷ luật ít. Từ kết quả KTGS, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy xã đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên với hình thức khiển trách, trong đó có 2 đảng viên do vi phạm chính sách dân số, 1 đảng viên vi phạm về đất đai. Nhiều năm liền, Đảng bộ xã được Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Bình đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cụ thể hóa các kết luận, quy định của cấp trên về KTGS và kỷ luật Đảng, UBKT Đảng ủy xã Quỳnh Phú tham mưu cho Đảng ủy xã xây dựng chương trình KTGS toàn khóa và hằng năm, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. Bám sát chương trình, kế hoạch. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã tiến hành KTGS 6 cuộc về việc thực hiện một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác lãnh đạo triển khai Nghị quyết của Đảng ủy xã về mục tiêu, nhiệm vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao; việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại các chi bộ khối nông thôn. Quá trình KTGS đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của từng chi bộ và đảng viên, yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục. Sau KTGS có tác động chuyển biến rõ nét của tổ chức, cá nhân trong thực hiện Điều lệ và các quy định của Đảng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đã tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng hạ tầng nông thôn ở Gia Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Bình cho biết: Đảng bộ huyện hiện có 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Với kim chỉ nam của công tác KTGS là “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy chủ động xây dựng, ban hành chương trình KTGS. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp xây dựng, ban hành chương trình KTGS, gắn với tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Trọng tâm là việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy; quá trình khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm của tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc thực hiện quy chế làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường KTGS một số lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.
Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về “Công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18-4-2022 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác KTGS của Đảng đến năm 2030; Kết luận số 1265-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS của các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Bám sát nhiệm vụ công tác KTGS, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy cơ sở và UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 190 lượt tổ chức đảng và hơn 600 lượt đảng viên. Riêng năm 2023, cấp ủy, UBKT Huyện ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng, 14 đồng chí thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; giám sát 45 tổ chức đảng, 158 đảng viên thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng. Nội dung KTGS tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng ở các tổ chức đảng và đảng viên; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm... Qua KTGS, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 1 tổ chức đảng và 55 đảng viên.

Những kết quả trên đã khẳng định quyết tâm chính trị cao của cấp ủy huyện Gia Bình đối với công tác KTGS trong công cuộc chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định tình hình tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0