Phát triển tốt nhờ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua
Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (HND) huyện Tiên Du đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến, góp phần tăng trưởng kinh tế-xã hội địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên.

Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0