Mới cập nhật

Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh làm việc với Sở Công thương

Thứ Ba 11/02/2020 08:50
Sáng 7-2, Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức đoàn công tác làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương. Nội dung về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2019 và đầu năm 2020 cùng một số đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

Đoàn nghe lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2019 và đầu năm 2020. Hiện nay cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở gồm 8 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp, 33 biên chế công chức, 6 hợp đồng theo NĐ 68 của Chính phủ. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 1.073,7 nghìn tỷ đồng, đạt 87,1% kế hoạch; quy mô giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành đạt 1.242,2 nghìn tỷ đồng, duy trì vững chắc vị trí thứ Nhất so cả nước. Thương mại Bắc Ninh tiếp tục có sự chuyển dịch và phát triển theo hướng văn minh hiện đại. Trên địa bàn tỉnh đã phát triển khá mạnh các hệ thống cửa hàng tiện ích, các cửa hàng chuyên doanh, các tuyến phố chuyên doanh và các mô hình kinh doanh theo chuỗi của các tập đoàn như Vingroup, Dabaco…

Trong năm, Sở tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung 5 cụm công nghiệp (CCN) vào quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, nâng số lượng CCN có trong quy hoạch là 33 cụm với tổng diện tích quy hoạch 1.006,28 ha; trong đó, 26 cụm được thành lập với tổng diện tích 831,57 ha; có 18 cụm đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 572,49ha (tỉ lệ lấp đầy khoảng 64. Sở cũng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bổ sung và ra Quyết định thành lập 2 CCN hỗ trợ với diện tích khoảng 123,5ha (CCN hỗ trợ Tân Chi 2; CCN hỗ trợ Cách Bi). Các hoạt động: Quản lý thương mại; Quản lý năng lượng; Quản lý kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp; Cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy; Thanh tra kiểm tra và phòng chống tham nhũng; Triển khai các Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng; ải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy… được thực hiện có hiệu quả.

Ngành cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế: Về mục tiêu tăng trưởng công nghiệp, thương mại, sản xuất công nghiệp mặc dù đứng đầu cả nước tuy nhiên năm 2019, lần đầu tiên sau nhiều năm đã không đạt kế hoạch đề ra; Hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn cũng biến động giảm (xuất khẩu mặc dù tăng 3,7% so kế hoạch nhưng chỉ bằng 93,8% so thực hiện năm 2018). Hạ tầng thương mại tuy phát triển theo hướng văn minh hiện đại nhưng phân bố không đều, tập trung và phát triển chủ yếu ở khu vực thành thị. Việc kêu gọi và thu hút đầu tư vào phát triển hạ tầng thương mại còn nhiều hạn chế; Công tác tham mưu phát triển Công nghiệp hỗ trợ, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp còn nhiều hạn chế, việc phát triển kết cấu hạ tầng thương mại còn chậm đặc biệt là kết cấu hạ tầng mang quy mô cấp vùng và khu vực. Kết quả thực hiện các chương trình khuyến công, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn, còn thiếu đa dạng về nội dung.  

Thực hiện nhiệm vụ đầu năm 2020, ngành Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND tỉnh ngày 16/01/2020, về việc phê duyệt kinh phí tạm ứng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Phối hợp với các Sở Y tế, Tài chính làm việc với các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế tổng hợp đánh giá khả năng cung ứng các loại khẩu trang sẵn sàng và cung cấp cho phòng, chống dịch nCoV trên toàn tỉnh Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Bộ Công thương hỗ trợ tìm kiếm các đối tác cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất khẩu trang y tế cho các doanh nghiệp trong tỉnh tại các thị trường mới như Nam Phi, Ai Cập, Ấn Độ… Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh phương án mua khẩu trang vải, để cung cấp cho lao động trong các khu, cụm công nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên T.Ư Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được năm 2019, những động thái tích cực đầu năm 2020. Cùng với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành Công thương nói riêng, năm 2019, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Công thương rất lớn, có tính chất đa ngành. Nhiều nhiệm vụ quan trọng có tác động và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế của tỉnh, trong đó trọng tâm là 2 lĩnh vực: Phát triển Công nghiệp và Thương mại. Về cơ bản, ngành Công thương đã có sự chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách và các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (Công nghiệp, thương mại, quản lý năng lượng, an toàn môi trường…).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, bước sang năm 2020 là năm quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh nhất trí với nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2020 của Sở Công thương, đồng chí yêu cầu ngành quan tâm thực hiện tốt 5 nhiệm vụ sau: Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn ngành Công thương, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát mục tiêu phương hướng chung của tỉnh, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Về phát triển Công nghiệp: Rà soát các quy hoạch liên quan đến phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp để điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch vùng tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt. Tiếp tục thu hút doanh nghiệp thứ cấp vào đầu tư tại các CCN, chú ý ưu tiên các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao thân thiện với môi trường; Chủ động rà soát chính sách, pháp luật để xác định những quy định chưa phù hợp, mâu thuẫn đang là rào cản, điểm nghẽn để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển Công nghiệp hỗ trợ, phát triển CCN làng nghề đã hình thành và đi vào hoạt động (quan tâm ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xử lý môi trường, chính sách phát triển doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và, Khoa học-Công nghệ lựa chọn những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, tạo thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước.

Về quy hoạch phát triển hệ thống điện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần chú ý luôn đi trước nhiều bước so với các lĩnh vực khác theo định hướng Bắc Ninh sớm phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc T.Ư trong tương lai. Quan tâm tính đến quy hoạch hệ thống lưới điện sản xuất từ rác thải từ các địa phương: Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài… để tăng khả năng cung cấp điện của tỉnh.

Trong vấn đề phát triển Thương Mại, tập trung phát triển các Trung tâm Thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, từng bước phát triển hệ thống mua sắm quốc tế, hệ thống thương mại điện tử… Quan tâm đẩy mạnh thực hiện các dự án khu vui chơi giải trí, du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng, đô thị, trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế và cấp vùng, tạo ra đột phá làm tăng trưởng mạnh mẽ khu vực thương mại dịch vụ như: dự án “Khu liên hợp-Dịch vụ nông sản-Chợ đầu mối Thuận Thành”, Trung tâm mua sắm Outel…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến cũng yêu cầu Sở Công thương tập trung vào một số nhiệm vụ trước mắt: Kiểm tra, giám sát, phối hợp ngành chức năng bảo đảm bình ổn giá trong thời điểm đang diễn ra dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra; rà soát các doanh nghiệp có sản xuất hóa chất trên địa bàn để tập trung chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy Sở Công Thương, quan tâm vấn đề chất lượng đội ngũ cán bộ, thường xuyên hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong ngành.

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0