Mới cập nhật

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong tình hình mới

Thứ Năm 19/09/2019 14:38
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, hiệu quả, bền vững là xu hướng tất yếu trước tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng hiện nay. Các sản phẩm nông nghiệp sạch, gắn với đô thị sinh thái, du lịch đang dần thay thế sản xuất nông nghiệp truyền thống, nhỏ lẻ, manh mún, vừa tạo giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích canh tác, vừa bảo vệ môi trường và mang lại không gian sống xanh cho xã hội hiện đại.

Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thuận Thành

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Tập trung phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; khai thác có hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp là mục tiêu đặt ra trong sản xuất nông nghiệp trước tiến trình hội nhập và phát triển. Để thực hiện có hiệu quả, ngành nông nghiệp và PTNT tham mưu với tỉnh xây dựng và thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Chỉ đạo các địa phương tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Xây dựng các mô hình sản xuất nông sản an toàn kết hợp hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & PTNT cho biết: Các địa phương đã, đang và tiếp tục tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế trong từng lĩnh vực. Các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, cơ giới hóa được áp dụng hiệu quả góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhiều địa phương tiến hành lồng ghép những nội dung về thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp trong xây dựng kế hoạch hàng năm, xây dựng nông thôn mới.

Các ứng dụng tiến bộ về giống; công nghệ sản xuất; phương thức nuôi trồng... được áp dụng mạnh mẽ. Toàn tỉnh hình thành 263 vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, quy mô từ 5 ha trở lên, chủ yếu các giống lúa nếp, lúa tẻ thơm, tập trung ở các huyện Quế Võ, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài, Tiên Du, thị xã Từ Sơn; 71 vùng rau, màu chuyên canh, quy mô 5 ha trở lên như vùng cà rốt, bí đỏ, bí xanh ở Gia Bình, Lương Tài, khoai tây Quế Võ, rau xanh an toàn các loại tại thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, Thuận Thành, Yên Phong; 9 vùng sản xuất hoa, cây cảnh, chủ yếu ở thị xã Từ Sơn, Tiên Du, Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh; 20 vùng sản xuất cây ăn quả tập, quy mô 2 ha trở lên... 66 tổ chức, cá nhân tiến hành tích tụ ruộng đất để trồng trọt, bình quân 9,6 ha/cơ sở; 8 HTX, 9 doanh nghiệp thuê đất, liên doanh liên kết để sản xuất trồng trọt, diện tích hơn 200 ha, góp phần từng bước hình thành chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân.

56 trang trại chăn nuôi chuồng khép kín quy mô lớn, 5 cơ sở chăn nuôi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đàn giống, 2 cơ sở chăn nuôi tự động hóa toàn bộ quá trình sản xuất; 167 vùng nuôi cá trong ao đất tập trung (quy mô 10 ha trở lên), tổng diện tích 3.229 ha. Giá trị kinh tế tại các mô hình, vùng chuyên canh cao gấp 4-5 lần sản xuất nông nghiệp truyền thống, góp phần đẩy mạnh quá trình xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới.

Giải pháp bền vững để tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giảm dần tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản là hướng đi phù hợp trong phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện.

Triển khai có hiệu quả các Đề án “phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020”; “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm bẩn”; “Mỗi xã phường một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030... nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trong xu thế hội nhập. Tăng cường đầu tư, hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với dịch vụ nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản, thực phẩm, tạo đột phá về năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. Nhân rộng các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Từng bước hình thành mạng lưới tiêu thụ nông sản bền vững, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia, đặc biệt nâng cao năng lực đảm nhận dịch vụ đầu ra của các HTX nông nghiệp.

Rà soát, sửa đổi bổ sung cơ chế, chính sách, tạo điều kiện khuyến khích tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Đẩy mạnh đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, củng cố năng lực của hệ thống cán bộ nông nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững.

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0