Mới cập nhật

Phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

Thứ Tư 12/06/2019 08:48
Hệ thống ngân hàng (NH) Việt Nam đã gặt hái và ghi dấu những kết quả ấn tượng trong suốt 68 năm xây dựng và phát triển (6-5-1951 đến 6-5-2019). Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, Ngành NH Bắc Ninh luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn thử thách, khẳng định vai trò, vị thế tiên phong, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Giao dịch tại Ngân hàng TMCP An Bình Bắc Ninh.

Mạng lưới hoạt động của ngành NH tỉnh có sự phát triển vượt bậc, năm 1997 toàn tỉnh chỉ có Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 3 NHTM, đến nay Bắc Ninh thu hút được 36 chi nhánh NH cấp 1, 1 tổ chức tài chính vi mô TNHH Một thành viên chi nhánh thành phố Bắc Ninh, 1 Trung tâm thanh toán tiền mặt và 26 QTDND cùng với hơn 1.000 điểm giao dịch, hệ thống máy ATM, POS trải rộng khắp các trung tâm huyện lỵ, khu công nghiệp, khu tập trung dân cư và các vùng nông thôn... Có thể khẳng định với 81.500  tỷ đồng nguồn vốn của toàn ngành NH được chuyển tải đến các thành phần kinh tế đầu tư hiệu quả, trong đó nguồn vốn tín dụng đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ chiếm hơn 96,1% đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh nhanh và bền vững, đồng thời thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với việc chú trọng đầu tư vốn cho các lĩnh vực kinh tế trọng điểm, hệ thống NH trên địa bàn còn làm tốt công tác tín dụng ưu đãi phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách với tổng dư nợ hơn 2.200 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng về xoá đói giảm nghèo ở địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, NHNN tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt các NH, TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Ngành NH, trong đó yêu cầu tích cực thực hiện cơ cấu lại nợ, giảm lãi vay; thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay tối đa bằng VNĐ đối với một số lĩnh vực ưu tiên... Tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động nguồn vốn để mở rộng cho vay các chương trình tín dụng, tập trung nguồn vốn tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp khơi thông nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ tích cực cho các DN, người dân, nên dư nợ cho vay của hệ thống NH trên địa bàn tăng trưởng hàng năm, bình quân giai đoạn 2014-2018 là từ 17-20% năm, cao hơn mức tăng trưởng bình quân toàn quốc.

NHNN tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình kết nối NH - DN trên địa bàn. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 13.389 tỷ đồng, tổng dư nợ hiện tại hơn 31.000 tỷ đồng  với hơn 1.800 DN còn dư nợ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN tỉnh được thực hiện nghiêm túc, phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời những sai phạm và rủi ro gây mất ổn định, bảo đảm an toàn hoạt động NH và hệ thống các TCTD. Xây dựng hệ thống các chi nhánh NH, TCTD trên địa bàn phát triển đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững, phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác cơ cấu lại hệ thống các NH, TCTD và xử lý nợ xấu theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh.

Công tác nhân sự cũng được NHNN tỉnh chú trọng thông qua đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, năng lực quản trị điều hành của các NHTM; tích cực đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, góp phần xây dựng hệ thống NH ngày một lớn mạnh...

 Để bảo đảm hoạt động của ngành luôn an toàn và hiệu quả, hệ thống NH tỉnh tiếp tục bám sát các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ của tỉnh và của NHNN Việt Nam, tập trung thực hiện tốt một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Duy trì, nâng cao vị thế của Chi nhánh NHNN trong việc tổ chức triển khai các công cụ chính sách theo chỉ đạo của NHNN Việt Nam và của tỉnh nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện tốt các phương án bảo đảm an toàn cho hoạt động tiền tệ, tín dụng, an toàn tài sản của NH, TCTD và khách hàng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tội phạm trong lĩnh vực NH. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng, giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, giúp ngành NH hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0