Mới cập nhật

Nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và hoạt động của các KCN

Thứ Tư 17/04/2019 09:11
Công nghiệp Bắc Ninh trong những năm gần đây đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo lãnh thổ đang diễn ra mạnh mẽ theo hướng tích cực. Việc đánh giá những kết quả, chỉ ra những hạn chế của quá trình phát triển các KCN để có những điều chỉnh phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới là hết sức cần thiết.

KCN Yên Phong I.

Đến hết năm 2018, Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung với tổng diện tích 6.397,68ha. Trong đó, có 10 KCN đi vào hoạt động diện tích đất quy hoạch 3.681,94ha, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 2.616,75ha, đã cho thuê 1.747,77 ha đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy trên diện tích đất quy hoạch đạt 66,79%, trên diện tích đất thu hồi đạt 91,20%. Các KCN đã thu hút gần 1.330 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư 17,830 tỷ USD. Suất đầu tư giai đoạn 2014 - 2018 đạt 17,72 triệu USD/dự án.

Năm 2018, 915 doanh nghiệp đang hoạt động trong các KCN tạo ra giá trị sản xuất là 1.166.572 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 35,873 tỷ USD, giá trị nhập khẩu 24,54 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước 11.268 tỷ đồng. Các KCN thu hút được gần 900 dự án FDI tạo nguồn vốn quan trọng cho đầu tư, trở thành hạt nhân phát triển kinh tế vùng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá và CNH, HĐH của tỉnh. Tạo điều kiện cho quá trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, kinh nghiệm quản lý, năng lực sản xuất của các nước công nghiệp phát triển vào địa bàn.

Các KCN được quy hoạch hoàn chỉnh và đồng bộ đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư lớn có thương hiệu toàn cầu. Môi trường đầu tư gồm cả môi trường về chính sách và môi trường về hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài KCN đầu tư đồng bộ, cùng với phát triển các loại hình dịch vụ phụ trợ như: ngân hàng, logistic, khai thuế hải quan, thông tin liên lạc… phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Công tác xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên được đổi mới (chuyển từ đơn lẻ sang hình thức xúc tiến đầu tư theo chuỗi các dự án, mục tiêu các ngành nghề, lĩnh vực, dự án cần xúc tiến đầu tư; xác định lĩnh vực mũi nhọn để thực hiện xúc tiến đầu tư...). Tỉnh luôn đồng hành doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án, công tác quản lý sau đầu tư được giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư, giúp cho dự án được triển khai nhanh, theo đúng tiến độ đăng ký. Mạnh tay thanh lọc các dự án không có khả năng triển khai, hoặc triển khai chậm, nhằm sử dụng tiết kiệm đất đai, làm sạch môi trường đầu tư trong KCN. Phát triển nguồn nhân lực bảo đảm về số lượng và chất lượng cung cấp cho các KCN…

Tuy nhiên, vấn đề thu hút đầu tư nói chung và FDI nói riêng hiện mới tập trung tại một số KCN đã phát triển, các KCN mới hình thành chưa thu hút được nhiều, hoặc chưa thu hút được các dự án hạt nhân dẫn đến sự phát triển không đồng đều giữa các KCN và các địa phương có KCN. Mối liên kết giữa các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa còn trong phạm vi hẹp, nên chưa thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp địa phương…

Để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và hoạt động của các KCN, trong giai đoạn tới, Bắc Ninh cần có những giải pháp điều chỉnh quy hoạch các KCN phù hợp với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, định hướng phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và của cả nước. Trên cơ sở giữ nguyên tổng diện tích đất quy hoạch KCN là 6.397,7 ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 1511/TTg-KTN ngày 20-8-2014 và Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 17-10-2018  phê duyệt “Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050”, các ngành tham mưu với tỉnh cơ cấu, sắp xếp lại ngành nghề một số KCN theo hướng chuyên ngành, định hướng sản phẩm công nghệ cao, ngành nghề không ô nhiễm, có chọn lọc. Bảo đảm liên kết hạ tầng đồng bộ các đô thị và các ngành dịch vụ khác gắn liền với phát triển KCN. Phát huy lợi thế về giao thông đối nội, đối ngoại nhằm phát triển bền vững, có hiệu quả. Xây dựng và phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo nền tảng để phát triển bền vững các KCN của tỉnh…

Theo đó, sẽ có 2 KCN được điều chỉnh diện tích gồm KCN Nam Sơn, Hạp Lĩnh giảm 132 ha và KCN Thuận Thành 3 tăng thêm 132 ha. 2 KCN điều chỉnh vị trí gồm KCN An Việt, Quế Võ từ xã Nhân Hòa, Phương Liễu sang xã Quế Tân, Phù Lương và KCN Thuận Thành I từ xã Song Liễu, Ngũ Thái sang Trạm Lộ, Ninh Xá, Nghĩa Đạo. Tiếp tục thu hút đầu tư vào 10 KCN đã hoạt động. Triển khai thành lập các KCN chưa hoàn thiện thủ tục thành lập, đầu tư như các KCN: Yên Phong II, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Gia Bình, Gia Bình II, Thuận Thành I, Thuận Thành III - Phân khu C. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được thành lập nhằm tạo điều kiện và môi trường đầu tư hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thu hút có chọn lọc các doanh nghiệp quy mô lớn, đầu tư những ngành nghề mũi nhọn, không ô nhiễm, giá trị sản xuất công nghiệp cao…

Dự kiến các KCN Bắc Ninh bình quân mỗi năm thu hút khoảng 70-80 dự án với vốn đầu tư đăng ký khoảng 700 triệu USD; Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu lần lượt chiếm khoảng 75%, 90% các chỉ tiêu tương ứng của toàn tỉnh. Xây dựng và phát triển các KCN gắn với khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, là điểm đến tin cậy, hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0