Mới cập nhật

Gia tăng động lực phát triển kinh tế tư nhân

Thứ Hai 11/07/2022 17:04
Thời gian qua, kinh tế tư nhân (KTTN) trong tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đặc biệt dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài gây nhiều hệ lụy, thì việc phát triển KTTN đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ vừa mang tính cụ thể trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Phát triển nghề dệt ở Tương Giang (thành phố Từ Sơn).

Để KTTN phát triển, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3-6-2017 “Về phát triển KTTN trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, ngày 25-7-2017, Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chương trình hành động số 34-CTR/TU về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XII với nhiều chỉ đạo quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KTTN trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 10-10-2017 về việc thực chương trình hành động số 34-CTR/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh với mục đích xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh để thực hiện.

Theo đó, nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ cộng với những nỗ lực của các cấp, các ngành trong cải cách, cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; hỗ trợ DN khởi nghiệp. Trong đó, chú trọng hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, đổi mới công nghệ, chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang DN; hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh; tôn vinh các DN tư nhân tiêu biểu... Nhờ vậy, khu vực KTTN của tỉnh phát triển mạnh cả về chất, lượng và quy mô, tiếp tục là động lực chính trong tăng trưởng kinh tế.

Tổng hợp từ Sở Kế hoạch - Đầu tư, đến nay, toàn tỉnh có hơn 16.840 DN thuộc khu vực KTTN đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 279.170 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một DN là 16,58 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, mặc dù vẫn còn ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19,  nhưng vẫn có gần 1.310 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 10.480 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới đạt 8,03 tỷ đồng. Năng lực của khu vực DN tư nhân được cải thiện cả về trình độ công nghệ và tổ chức quản lý. Số lượng DN sản xuất, kinh doanh quy mô lớn tăng qua các năm góp phần quan trọng trong tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Mặc dù vậy khu vực này hiện vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế: Các DN thuộc khu vực KTTN chủ yếu là DN vừa và nhỏ, thiếu vốn để hoạt động và mở rộng cũng như thay đổi công nghệ sản xuất trong khi khả năng tiếp cận nguồn tín dụng còn hạn chế; Khả năng quản trị của chủ DN còn yếu, thiếu chuyên viên kỹ thuật được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Một số DN tư nhân còn chưa hiểu biết một cách đầy đủ về bộ máy tổ chức, cũng như chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý hành chính, về các chủ trương, chính sách và các biện pháp hỗ trợ của khu vực công cho DN, nên hiệu quả của các chủ trương, chính sách hỗ trợ còn hạn chế… Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi giữa DN nhà nước và DN thuộc khu vực KTTN vẫn chưa thực sự bình đẳng, hoàn chỉnh để có thể tạo niềm tin cho doanh nhân yên tâm đầu tư phát triển và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Để gia tăng động lực phát triển KTTN, thời gian tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh của khu vực KTTN phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất; khuyến khích thúc đẩy KTTN chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế và tăng cường nâng cao chất lượng phát triển. Tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh tốt, thông thoáng, công khai, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng; không tạo ra rào cản cho các DN. Hỗ trợ KTTN ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ doanh nhân vững mạnh. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đối với KTTN. Trong đó, thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao…

Với bản thân các DN tư nhân, để tận dụng được cơ hội cũng như khắc phục những hạn chế, cần chú trọng nâng cao chất lượng, quy mô để bảo đảm  đủ lớn về quy mô, đáp ứng yêu cầu chất lượng, xây dựng thương hiệu hàng Việt; tập hợp các DN cùng ngành để nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng chia sẻ cơ hội, khó khăn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng, thích ứng với những bất định, như thiên tai, dịch bệnh…

 

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0