Mới cập nhật

Cải thiện môi trường kinh doanh để doanh nghiệp phát triển

Thứ Ba 06/09/2022 21:29
Trong những năm vừa qua, các cấp chính quyền của thành phố Bắc Ninh đã quyết tâm, quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp và người dân. Các phòng, ban chuyên môn của thành phố nhận được những đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, thể hiện thông qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DCCI Bắc Ninh) liên tục từ năm 2017 đến năm 2020 với xếp hạng thứ nhất (trên 8 đơn vị cấp huyện).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh khẳng định nhằm nâng cao thứ hạng chỉ số DDCI, cải thiện, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển doanh nghiệp, thành phố Bắc Ninh đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính thông qua việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và triển khai toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả theo Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh. Cụ thể là cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, gắn kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Việc cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là tăng cường chất lượng thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính bảo đảm thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ kịp thời, dễ thực hiện đối với tổ chức và người dân. Tiếp tục làm tốt công tác đối thoại, cầu thị, nhìn nhận, lắng nghe ý kiến góp ý, những kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp và của các nhà đầu tư, nhất là về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh… trên cơ sở đó chỉ đạo các cơ quan chức năng đề xuất, giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, tháo gỡ kịp thời cho doanh nghiệp và cho các nhà đầu tư.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Từ thực tiễn hoạt động, UBND thành phố tập trung cải cách thể chế, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành văn bản quy phạm phát luật đúng thẩm quyền, trình tự theo quy định, có chất lượng và bảo đảm công khai, tạo thuận lợi cho công dân, tổ  chức, doanh nghiệp tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với đó là xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế  hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn; công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ  tục hành chính mới được ban hành; đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết những thủ tục hành chính có thể rút gọn. Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ  chức về các quy định hành chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn.

Trong công tác cải cách tổ chức bộ máy, thành phố Bắc Ninh tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn; thực hiện  tinh giản biên chế, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tài chính công, UBND thành phố thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, thể dục thể thao; rà soát, thống kê các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND thành phố chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi các văn bản, tài liệu giữa các cơ quan hành chính nhà nước qua mạng thông tin điện tử, tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

Vì thế, việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, cụ thể là cải cách việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả; tác động tích cực, đem lại sự hài lòng, giảm các chi phí đi lại, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tạo tiền đề thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Bình Luận

Bình luận của bạn


Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0