Giới thiệu Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh

Thứ Tư 08/10/2014 02:40

 HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH BẮC NINH
      (BAC NINH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ASSOCIATION)

 

  1. TÊN GỌI

Tên tiếng Việt: Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh

Tên gọi tắt: Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Ninh

Tên tiếng Anh: Bac Ninh small and medium enterprise Association

Tên viết tắt tiếng Anh: BNSMEA

  1. TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

            Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mục đích tập hợp, phối hợp, trao đổi liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp cũng như các cơ sở cơ quan hữu quan, tổ chức trong nước và nước ngoài nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo pháp luật Nhà nước. Hiệp hội là tổ chức đại diện làm cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của Nhà nước về chiến lược, quy hoạch, cơ chế chính sách, pháp luật nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và lợi ích của tỉnh, của quốc gia và các doanh nghiệp, doanh nhân.

  1.  PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

            Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh là hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam. Hiệp hội chịu sự lãnh đạo và quản lý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh. Hiệp hội đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các thành viên trong khuôn khổ pháp luật quy định. Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số.

  1. CHỨC NĂNG

            1. Tập hợp các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, phối hợp hoạt động của các thành viên, lập diễn đàn trao đổi, cung cấp thông tin về các mặt sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khoa học, công nghệ, môi trường, chính sách, vv… giữa các doanh nghiệp và các doanh nghiệp với cơ quan
Nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước.

            2. Hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư và hợp tác quốc tế theo luật pháp hiện hành.

            3. Đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước và quốc tế theo luật pháp hiện hành và hòa giải việc tranh trấp giữa các hội viên.

            4. Giúp đỡ thành viên và giới doanh nghiệp học tập, nâng cao nghiệp vụ, trí thức và đạo đức kinh doanh.

            5. Phát triển hội viên, hợp tác và tham gia là Hội viên các Hội, tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia theo quy định của pháp luật.

  1. NHIỆM VỤ

            1. Hướng dẫn, tư vấn, cung cấp thông tin thương mại, pháp lý, kinh tế, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, quản lý cho các thành viên. Trao đổi thông tin, ý kiến giữa các doanh nghiệp với nhau và với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.

            2. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, hợp tác, thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh tế giữa các doanh nghiệp và các đối tác trong và ngoài nước theo pháp luật hiện hành.

            3. Nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến của doanh nghiệp để phản ánh, đề bạt với các cơ quan Nhà nước về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh tế, sản xuất, kinh doanh; là cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước.

            4. Tổ chức các hoạt động giải trí lành mạnh, tham quan du lịch, tìm hiểu thị trường trong và ngoài nước và các hoạt động về giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp. Hội thảo, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước theo đúng quy định hiện hành.

            5. Tổ chức các loại hình đào tạo thích hợp nhằm nâng cao kiến thức,năng lực quản lý, khoa học, công nghệ,... cho các doanh nghiệp, khuyến khích giúp đỡ các tài năng kinh doanh, sản xuất.

            6. Tuyên truyền, vận động, phát triển và kiện toàn công tác hội viên; xây dựng cơ sở vật chất, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước... phù hợp với mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội và pháp luật Nhà nước.

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

            Tỉnh Bắc Ninh được tái lập từ tháng 01 năm 1997, gồm 05 huyện và 01 thị xã, đến nay gồm 06 huyện, 01 thị xã và một thành phố. Năm 1997 có khoảng 103 doanh nghiệp trong nước được thành lập với tổng số vốn đăng ký 714 tỷ. Đến tháng 6 năm 2015, tỉnh Bắc Ninh có 8026 doanh nghiệp trong nước đăng ký hoạt động, số doanh nghiệp còn hoạt động là 6750, số doanh nghiệp có trụ sở cố định là 5485. Cơ cấu, quy mô, lĩnh vực hoạt động có nhiều chuyển biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hệ thống doanh nghiệp, sự ra đời của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh nhằm quy tụ đội ngũ doanh nhân năng động và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

            Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh được  thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007 với 108 hội viên sáng lập, đến nay có gần 400 hội viên là các cá nhân và tổ chức. Hiệp hội đã thành lập 04 Hội cấp huyện tại thành phố Bắc Ninh, thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du, huyện Gia Bình và đặt mục tiêu tổ chức đại hội cho 01 huyện còn lại từ nay đến Đại hội nhiệm kỳ III năm 2017.

  • Trải qua quá trình liên tục phấn đấu, hoàn thiện Hiệp hội đã đạt được một số kết quả tiêu biểu như sau:

            1. Thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ  của Hiệp hội đề ra hàng năm. Các hoạt động đạt hiệu quả thiết thực gắn liền với thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền. Do vậy vai trò vị thế của hiệp Hội Doanh nghiệp ngày càng được khẳng định trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

            2. Hệ thống tổ chức của Hiệp hội ngày càng được củng cố và phát triển, đã có 04 Hội cấp huyện đi vào hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế của từng địa phương.

            3. Thường xuyên tập hợp ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp cần được tháo gỡ. Bước đầu đã tổ chức hoạt động tư vấn hỗ trợ có hiệu quả, giải quyết khó khăn cho một số doanh nghiệp vướng mắc về vốn, mặt bằng sản xuất, tuyển lao động, định hướng kinh doanh.

            4. Chương trình Festival Bắc Ninh 2010 và năm 2014 do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công “Hội thi thả diều” (Hội chợ trưng bày đá quý đá cảnh gỗ lũa) , đã vận động doanh nhân tài trợ chương trình Festival Bắc Ninh 2010 được trên 01 tỉ đồng, năm 2014 được trên 300 triệu đồng và ủng hộ Quỹ trẻ em khuyết tật trên 200 triệu đồng.

            5. Chương trình “Đại lễ Nghìn năm Thăng Long – Hà Nội” dưới sự bảo trợ của Ban chỉ đạo quốc gia Nghìn năm Thăng Long, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, UBND tỉnh Bắc Ninh, Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh được giao tổ chức “ Lễ báo công Vương Triều Lý và ghi công doanh nhân tiêu biểu nghìn năm Thăng Long” đã vận động được 169 doanh nghiệp trong cả nước tham gia chương trình và tài trợ kinh phí trên 3,5 tỉ đồng (trong đó tỉnh Bắc Ninh có 73 doanh nghiệp tham gia và tài trợ kinh phí trên 2,5 tỉ đồng). Trong Đại lễ Nghìn năm Thăng Long đã dâng kỷ vật viên ngọc quý trị giá 1,25 tỉ cho khu di tích đền Đô.

            6. Đã tham gia 6 kỳ hội diễn, đoàn Bắc Ninh đều đạt giải nhất toàn đoàn, nhiều tiết mục được tặng huy chương vàng, bạc đồng và bằng khen của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

            7. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt trách nhiệm xã hội như: đóng góp xây dựng Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt thiên tai miền Trung, trao quà cho người mù, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, áo ấm cho người cao tuổi từ năm 2008 – 2015 với số tiền trên 6,5 tỉ đồng.

  • Hiệp hội đã vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu thi đua:

- Năm 2008 : được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen;

- Năm 2009 : được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc giai đoạn 2005 – 2009;

- Năm 2010: được Thủ tướng Chính phủ thặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010;

- Năm 2011: được UBND tỉnh tặng cờ Đơn vị thi đua xuất sắc phong trào hoạt động xã hội giai đoạn 2007 – 2011;

- Năm 2012: được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen Đơn vị đã
có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 – 2012 góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc;

- Năm 2013: được Hiệp hội DNNVV Việt Nam tặng bằng khen;

- Năm 2014: được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen.

- Năm 2015: được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng cờ Đơn vi thi đua xuất sắc giai đoạn 2010 – 2015 tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bắc Ninh năm 2015.

 

 

Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0