THƯ CẢM ƠN

Thứ Sáu 01/06/2018 14:21

UBND TỈNH BẮC NINH

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA

---------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

            Bắc Ninh, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

 

                                                    THƯ CẢM ƠN

           Kính gửi: Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Ngày 23/5/2018,UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2018 với chủ đề “Bình đẳng, hợp tác, phát triển hướng tới xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Đây là cuộc đối thoại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay giữa UBND tỉnh và cộng đồng DNNVV với sự tham gia của hội viên Hội DNNVV tỉnh và các câu lạc bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có ý nghĩa làm sâu sắc hơn trong thực hiện phương châm “Bắc Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp”; chính quyền tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp chung tay vì sự thịnh vượng của mỗi doanh nghiệp và tỉnh Bắc Ninh.

Đối thoại đã thu hút sự tham gia của khoảng 200 DNNVV, cơ sở khởi nghiệp, hợp tác xã, có sự đa dạng ngành nghề và quy mô. Đối thoại đã diễn ra trong không khí thẳng thắn, bình đẳng, hợp tác, tôn trọng của các cơ quan Nhà nước đối với DNNVV, giải quyết được nhiều khó khăn, vướng mắc cụ thể, đồng thời mở ra cơ hội mới cho DNNVV. Công tác tổ chức đối thoại được chuẩn bị chu đáo, nội dung thiết thực, góp phần đem lại sự tin tưởng cho cộng đồng DNNVV.

Cộng đồng DNNVV thấy rõ hơn được quyền lợi đi đôi với trách nhiệm, cam kết hợp tác, phát triển chung tay xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt cộng đồng DNNVV, BCH Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông đã giúp đỡ phát triển doanh nghiệp và mong muốn những khó khăn, vướng mắc sẽ được các cơ quan chức năng của tỉnh tháo gỡ, giải quyết triệt để.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp và đề ra những định hướng mới trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội cho cộng đồng DNNVV.

Xin kính chúc Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cá nhân Chủ tịch UBND tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VPUBND tỉnh;

- Viện nghiên cứu PTKTXH;

- Đài PTTH tỉnh;

- Báo Bắc Ninh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VP Hiệp hội DNNVV.

 

TM.BCH HIỆP HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Nhân Phượng

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

Thông tin ban quản trị website

Bản quyền thuộc về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh
Email: info@bacninhsmea.com.vn hoặc doanhnghiepbn@gmail.com
Điện thoại: 0241 3875959
Đề nghị ghi nguồn bacninhsmea.com.vn khi sử dụng lại thông tin hoặc trích dẫn thông tin từ website bacninhsmea.com.vn

Ban chấp hành hiệp hội

Đăng ký nhận tin

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Pages: 0
Visitors: 0
Vis.Today: 0